,  :
. . .-. . 3 50
- 30 + 30
SOWASH SoWash Hydro-Pulser
- /. 6 / , . - 3 2
. . /. 2 . . 1
50 + 4
VH VARIANT S,
. 500 100
/- /. 500 . 10
ILLUMENA, , : (c) , , 067-9566747