,  :
. . 9 / . 10 1
- /. 0,5 / . . 5 10
. /- /. 10000 . 1
SOWASH Hydro-Jet SoWash
. 0,5 . 50
. / 5 56
50 + 10 + 30
- /. 50 - 0,3 1
- /. 0,5 / . 15 10
- . /- / 1000 . 1, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru